Λειτουργία

rainbow

Δραστηριότητες

Bee Painter

Τα παιδιά του τμήματος των προνηπίων συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες

Εικαστική αγωγή / έκφραση και δημιουργία

Μουσικοκινητική αγωγή

Ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Προγραφή / προανάγνωση

Αγγλικά

Θεατρική αγωγή

Ανάπτυξη παρατήρησης / λογικομαθηματικής σκέψης

Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας

Ελεύθερο και ομαδικό παιχνίδι, πλαστελίνη, επιτραπέζια

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΕΝΤΟΥ ΦΙΛΙΝΤΑ 26, ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ: 54454
ΤΗΛ: 2310905511

Παιδικός σταθμός στη Τούμπα Θεσσαλονικής
"Το Χαμόγελο"

twittergallerycontact